Ekonomia Boża i ludzka – Kazania wolnorynkowe – Jacek Gniadek SVD

Jest Wielki Tydzień. Dobra okazja do rozmyślań. Przeczytałam z tej okazji kazanie pt.: „Nieustanna walka” i chciałabym się podzielić treścią, oraz refleksjami. Ojciec Jacek Gniadek koncentruje się w kazaniu na pustyni. Podaje różne znaczenia słowa i pojęcia w biblijnym przekazie. Pustynia to cisza, odpoczynek, miejsce cudownego i zbawczego działania Bożego, a

Memento Mori Europo.

Reakcje, sprzeczności i opinie po zamachach w Paryżu. Jest taka strona na Facebooku jak - Nacjonalizm to choroba wieku dziecięcego. Tam możemy poczytać o tym, że terrorystom / ekstremistom / islamistom zależy na znienawidzeniu muzułmanów, bo solidaryzowanie się z nimi nie pasuje ISIS do scenariusza Dżihadu. Lis-owskie dziennikarstwo również takimi wypowiedziami