Porozumienie patriotów z Warmii i Mazur

15 października w  Olsztynie odbył się Kongres Porozumienia Środowisk Patriotycznych Warmii i Mazur, gdzie uczestniczyło ponad stu delegatów lokalnych organizacji. W olsztyńskiej Izbie Rzemiosł pojawili się członkowie lokalnych struktur Wolność (dawniej KORWIN), Ruchu Narodowego,  KoLiber, Stowarzyszenia Kukiz, ONR, Stowarzyszenia Narodowi Demokraci, Ruchu Oburzonych Wa-Ma, Młodzieży Wszechpolskiej, czy Stowarzyszenia Narodowcy RP. Kilkadziesiąt środowisk zaprezentowało swoje dotychczasowe osiągnięcia. Lokalne stowarzyszenia i grupy podczas poszczególnych prezentacji wymieniały długą listę działań edukacyjnych, charytatywnych, społecznych oraz prosportowych, które inicjują na terenie większości powiatów Warmii i Mazur.
Na terenie województwa coraz liczniej powstające zarówno sformalizowane, jak nieformalne grupy odwołujące się do patriotyzmu są inicjatorami akcji upamiętniania Żołnierzy Wyklętych, akcji Pro-Life, czy działań edukacyjnych z zakresu ekonomii.
Jesteśmy tu, żeby wzajemnie się poznać i móc wspierać swoje działania – mówi Mariusz Kowalski, pomysłodawca Kongresu. – Może za kilka miesięcy spotkamy się na kolejnym kongresie, żeby jeszcze bardziej zacieśnić współpracę – zapowiada.

Na zakończenie, pod tą deklaracją podpisali się wszyscy uczestnicy kongresu, którzy zadeklarowali wspólne działanie i wzajemne wspieranie swoich inicjatyw.

My niżej podpisani przedstawiciele środowisk patriotycznych z Warmii i Mazur wyrażamy wolę porozumienia dla odbudowania Wielkiej, Silnej i Zasobnej Polski. Deklarujemy wolę współdziałania do realizacji następujących zadań:

1. Praca formacyjna i ideowa warmińsko-mazurskich środowisk patriotycznych.
2. Gotowość do poszukiwania porozumienia i kompromisu wobec wyzwań wspólnej pracy środowisk na rzecz naszego województwa.
3. Wymiana i właściwy przepływ informacji nt. przedsięwzięć realizowanych przez lokalne środowiska patriotyczne oraz wzajemna pomoc przy realizacji tych projektów.
4. Solidaryzm środowisk patriotycznych w kluczowych kwestiach wspólnych

porozumienie-patriotow-1 porozumienie-patriotow-2  porozumienie-patriotow-4 porozumienie-patriotow-5 porozumienie-patriotow-6 porozumienie-patriotow-7

Czekamy na Twoją opinię

Podobne artykuły

Dodaj komentarz